Over ons

UNICEFUNICEF
UNICEF heeft een opdracht: ervoor zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. We vinden dit de mooiste opdracht die je kunt krijgen.

Op 20 november 1989 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen. Een verdrag aannemen is echter wat anders dan de afspraken die erin staan ook echt nakomen. Vandaar dat de VN aan UNICEF heeft opgedragen landen erop aan te spreken wanneer deze het met kinderrechten niet zo nauw nemen. UNICEF werkt samen met overheden, lokale en internationale hulporganisaties en maatschappelijke organisaties om ervoor te zorgen dat de levensomstandigheden van kinderen wereldwijd verbeteren. We werken daarbij op alle niveaus, van dorpshuizen tot ministeries. De hulp van UNICEF is bovendien grootschalig: dankzij de uitgebreide samenwerkingsverbanden en het mandaat van de VN zijn we in staat om in een land miljoenen kinderen te bereiken.
Het UNICEF Kinderrechten Filmfestival biedt kinderen in Nederland de kans om op actieve én creatieve wijze over hun rechten na te denken.

Meer informatie: www.unicef.nl en Unicef in de klas

______________________________________________________________________________________________________

HIDKHOLLYWOOD IN DE KLAS
Hollywood in de Klas is een filmproject voor de bovenbouw primair onderwijs wat in 2005 in Rotterdam is gestart. In het jaar dat YouTube nog maar net bestond en het begrip ‘mediawijsheid’ nog een onbekend begrip was, wilde Hollywood in de Klas kinderen leren over beeldtaal door zelf een film te maken. Zelf op een creatieve manier met de hele klas bezig zijn om een film te maken waar iedereen met trots naar kon kijken, dat was en is nog steeds de insteek.

Om kinderen het project nooit meer te laten vergeten is er gezocht naar een bijzondere manier van presenteren. Echte bioscopen, rode lopers bekende filmsterren in de jury dat zijn de ingrediënten die van de premières en de finales van Hollywood in de Klas, herinneringen maakt die ze nooit meer vergeten.

Meer informatie: www.hollywoodindeklas.nl
Volg Hollywood in de Klas op Facebook