Unicef Nederland

UNICEF heeft een opdracht: ervoor zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. We vinden dit de mooiste opdracht die je kunt krijgen.

Op 20 november 1989 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen. Een verdrag aannemen is echter wat anders dan de afspraken die erin staan ook echt nakomen. Vandaar dat de VN aan UNICEF heeft opgedragen landen erop aan te spreken wanneer deze het met kinderrechten niet zo nauw nemen. UNICEF werkt samen met overheden, lokale en internationale hulporganisaties en maatschappelijke organisaties om ervoor te zorgen dat de levensomstandigheden van kinderen wereldwijd verbeteren. We werken daarbij op alle niveaus, van dorpshuizen tot ministeries. De hulp van UNICEF is bovendien grootschalig: dankzij de uitgebreide samenwerkingsverbanden en het mandaat van de VN zijn we in staat om in een land miljoenen kinderen te bereiken.

Hollywood in de Klas

Hollywood in de Klas is sinds 2005 hét filmeducatieproject voor het primair onderwijs. In het jaar dat YouTube nog maar net bestond en het begrip ‘mediawijsheid’ nog een onbekend begrip was, wilde Hollywood in de Klas kinderen leren over beeldtaal door zelf een film te maken. Zelf op een creatieve manier met de hele klas bezig zijn om een film te maken waar iedereen met trots naar kon kijken, dat was en is nog steeds de insteek. Ons populairste project naast het kinderrechten filmfestival is de eindfilm in groep 8 als alternatief voor de afscheidsmusical.

Om kinderen het project nooit meer te laten vergeten is er gezocht naar een bijzondere manier van presenteren. Sinds 2019 hebben de bioscooppremières plaats gemaakt voor online premières op ons populaire YouTube-kanaal. De leerlingen zijn de YouTube-sterren op ons kanaal. Iets wat ze nooit meer zullen vergeten.

Het UNICEF Kinderrechten Filmfestival biedt kinderen in Nederland de kans om op actieve én creatieve wijze over hun rechten na te denken.

Algemene voorwaarden
Privacy verklaring