Reportage landelijke finale Jeugdjournaal ochtend

http://www.youtube.com/watch?v=wVkXoieWSL8

Reportage van de landelijke finale in het ochtend jeugdjournaal.