Prijs Beste Kinderrechtenverhaal voor groep 7b van obs Erasmus

http://www.dehaagsescholen.nl/nieuws/

OBS Erasmus heeft de prijs binnengesleept voor het Beste Kinderrechtenverhaal.