Inschrijven schooljaar 2019-2020

Bedankt voor je interesse in het UNICEF Kinderrechten Filmfestival. Wil je met jouw klas meedoen met het filmfestival? Stuur dan jouw verhaalidee naar ons op door middel van een tekening, opstel of Mini Movie. We bekijken alle inzendingen en laten dan zo snel mogelijk weten of het ingestuurde kinderrechten idee omgezet gaat worden naar een korte kinderrechten film gemaakt door een filmcoach bij julie op school en première op ons populaire YouTube-kanaal.

Wat houdt het kinderrechten filmfestival precies in?

WERKWIJZE
Het begint bij het bekijken van online lesmateriaal over de kinderrechten. UNICEF heeft hiervoor diverse lessen beschikbaar gesteld:
Overzicht van diverse UNICEF-thema’s met betrekking tot kinderrechten.
Algemene les over kinderrechten.

Hierna gaat de bovenbouwgroep aan de slag met het bedenken van originele ideeën voor een kinderrechtenfilm.

Hiervoor zijn de volgende 3 opties:
1. Het maken van een opstel (te combineren met taallessen). meer informatie
2. Het maken van een tekening over over een kinderrecht naar keuze. meer informatie
3. Het maken van een Mini Movie met de Mini Movie Maker (of op een andere manier). meer informatie

Stuur jullie input of een selectie ervan: de 3 beste verhaalideeën of maximaal 5 Mini Movies of foto’s van tekeningen (onbeperkt) naar info@krff.nl. We sturen altijd een reactie terug. Voor de scholen met de beste ideeën gaat het project verder.

JULLIE IDEE WORDT GEKOZEN… en dan?
Een filmcoach wordt gekoppeld aan de groep met de beste input of het beste idee. De filmcoach maakt hiervan een werkbaar script (in geval van een tekening zal er nog verdere interactie komen via e-mail of Skype). Op school wordt dit werkbare script in ruim 3 uur (dagdeel) opgenomen met de hele klas, op een overeengekomen datum.  Vervolgens gaat de film in première op ons populaire YouTube-kanaal.

Een online les toont de kinderen hoe zij twee weken lang hun kinderrechtenfilm en hun boodschap onder de aandacht kunnen brengen. De films met de meeste kijkminuten, na twee weken, winnen een finaleticket voor de hele klas naar Amsterdam. In Pathé Tuschinski worden de beste 10 kinderrechtenfilms door een vakkundige jury beoordeeld. Deze jury kiest vervolgens de winnende films, in diverse categorieën.

PRIVACY
Met betrekking tot de privacywet is toestemming nodig voor publicatie van de kinderrechtenfilm op ons YouTube-kanaal. Hiervoor hebben we formulieren ontwikkeld die we aan de school overhandigen. Kinderen die geen toestemming van hun ouders hebben gekregen, kunnen een andere taak krijgen bij het realiseren van de film.

Voor de ingestuurde Mini Movies is de school zelf verantwoordelijk voor de privacyregeling (zie stap 4).